DSI เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยง 62 ราย ไม่พบเชื้อ ยืนยัน คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19

30/4/2564 13:11:29 263 views   TH
 

DSI เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยง 62 ราย ไม่พบเชื้อ ยืนยัน คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19

 

           สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษพบข้าราชการ จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลของรัฐ โดย พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ทำการกักตัวและให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งได้ประสานงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการจัดส่งแพทย์มาทำการตรวจเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 62 ราย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสีส้ม จำนวน 7 ราย กลุ่มเสี่ยงสีเหลือง จำนวน 26 ราย และกลุ่มเสี่ยงสีเขียว จำนวน 29 ราย โดยได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE จาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว นั้น
          ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ผลการตรวจเชื้อของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง 62 ราย ปรากฏว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 62 รายดังกล่าว ทำการกักตัวและให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ต่อจนครบ 14 วัน โดยกำชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อคนรอบข้าง และต่อสังคม ทั้งนี้ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวอีกครั้ง ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
           กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีมาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึงทำให้โอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายภายในองค์กรมีน้อยลง นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ร้อยละ 25 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม องค์กร และการปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
           อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในระหว่างนี้ หากประชาชนมีความจำเป็นต้องติดต่อราชการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยังสามารถเดินทางมาติดต่อได้ แต่หากไม่จำเป็นต้องพบปะเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน  ท่านสามารถใช้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นที่ได้จัดทำไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) หรือเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th

 

 

************************************************

                                                                                                                                                               ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

Documents related

Lasted Post

Related Post