ดีเอสไอ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) และการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

17/7/2563 9:52:25 274 views   TH
 

ดีเอสไอ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) และการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

         พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) และการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยโครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Lasted Post

Related Post