รองอธิบดี DSI ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม DSI ภาค6

8/7/2563 14:12:20 337 views   TH
 

รองอธิบดี DSI ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม DSI ภาค6

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยนายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษภาค และพันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ภาค 6 (จังหวัดพิษณุโลก) เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  โดยพันตำรวจเอกอัครพลฯ ได้กล่าวชื่นชมถึงความพร้อมของบุคลากรและสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาสู่ความเชื่อมั่นและความคาดหวังของหน่วยงาน      ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วย พร้อมขอให้ดำรงความดีของหน่วยงานไว้ดังเช่นที่ผ่านมา

Lasted Post

Related Post