โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยข้อมูลการร้องเรียนผ่านศูนย์ DSI COVID-19 พร้อมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ เพื่อประชาชน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน (ภาคภาษาอังกฤษ)

9/6/2563 17:36:00 795 views   TH