แอปพลิเคชัน "แชร์ลูกโซ่"

14/6/2561 14:02:08 4257 views   TH
 

แอปพลิเคชัน "แชร์ลูกโซ่" เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตรวจสอบความเสี่ยงเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เบื้องต้น และสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม