เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาวิชาการ "อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Fake E-mail"

8/9/2559 22:28:08 1706 views   TH
 

การสัมมนาทางวิชาการวิเคราะห์รูปแบบกระทำความผิดและสร้างมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

"อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Fake E-mail"

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. What Email can tell you? Examiner’s perspective โดย Kitisak Jirawannakool

2. Email Investigation โดย พันตำรวจเอกสันติพัฒน์ พรหมะจุล

3. พยานหลักฐานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ Fake e-mail โดย ณัฐ พยงค์ศรี

4. การวิเคราะห์กลุ่มผู้กระทาความผิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ Fake e-mail - ปรเมศร์ เพียรสกุล