สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจส่วนประชาสัมพันธ์จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/7/2563 17:59:43 56 views   TH
 

สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจส่วนประชาสัมพันธ์จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Documents related