สาระประโยชน์จากสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม FM ๑๐๗.๒๕ MHz

25/12/2561 13:42:26 2293 views   TH
 

สาระประโยชน์จากสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม FM ๑๐๗.๒๕ MHz

 

107.25 MHz 128 แจ้งวัฒนะ ตอน สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1

 

107.25 MHz 128 แจ้งวัฒนะ ตอน สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 2

 

107.25 MHz คุยกันยามบ่าย ตอน เลขล็อกกองสลาก

 

107.25 MHz คุยกันยามบ่าย ตอน ค้ามนุษย์ 1

 

107.25 MHz คุยกันยามบ่าย ตอน ค้ามนุษย์ 2

 

107.25 MHz คุยกับธวัชชัย ตอน กัญชา 1

 

107.25 MHz คุยกับธวัชชัย ตอน กัญชา 2

 

107.25 MHz คุยกับธวัชชัย ตอน เมื่อหมดรัก ทำอย่างไรจึงชอบด้วยกฎหมาย 1

 

107.25 MHz คุยกับธวัชชัย ตอน เมื่อหมดรัก ทำอย่างไรจึงชอบด้วยกฎหมาย 2

 

107.25 MHz คุยกับธวัชชัย ตอน เรียนรู้อะไรจากกรณีถ้ำนางนอน

 

107.25 MHz คุยกับธวัชชัย ตอน ล้มละลาย 1

 

107.25 MHz คุยกับธวัชชัย ตอน ล้มละลาย 2

 

107.25 MHz คุยกับธวัชชัย ตอน หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม 1

 

107.25 MHz คุยกับธวัชชัย ตอน หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม 2

 

107.25 MHz พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ ตอน แผนยุทธศาสตร์ 1

 

107.25 MHz พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ ตอน แผนยุทธศาสตร์ 2

 

107.25 MHz พินิจด้วยรักษ์ พิทักษ์ด้วยใจ ตอน การพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน 1.1

 

107.25 MHz พินิจด้วยรักษ์ พิทักษ์ด้วยใจ ตอน การพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน 1.2

 

107.25 MHz พินิจด้วยรักษ์ พิทักษ์ด้วยใจ ตอน การพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน 2

 

107.25 MHz พินิจด้วยรักษ์ พิทักษ์ด้วยใจ ตอน ภารกิจกรมพินิจภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 1

 

107.25 MHz พินิจด้วยรักษ์ พิทักษ์ด้วยใจ ตอน ภารกิจกรมพินิจภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 2

 

128 แจ้งวัฒนะ ตอน กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2

 

128 แจ้งวัฒนะ ตอน การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

 

128 แจ้งวัฒนะ ตอน ยาเสพติด 1

 

128 แจ้งวัฒนะ ตอน ยาเสพติด 2

 

กรมคุ้มครองสิทธิ บทบาทหน้าที่ ธีรยุทธ์ แก้วสิ่งห์ เบรค1

 

กรมคุ้มครองสิทธิ บทบาทหน้าที่ ธีรยุทธ์ แก้วสิงห์ เบรค2

 

กรมคุ้มครองสิทธิ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ1

 

กรมคุ้มครองสิทธิ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ2

 

คุยกันยามบ่าย ตอน การสื่อสารอาสาสมัครประชาชนตอน2

 

คุยกันยามบ่าย ตอน การสื่อสารอาสาสมัครภาคประชาชนตอนที่1

 

คุยกันยามบ่าย ตอน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย

 

คุยกันยามบ่าย ตอน จับน้ำมะขามปลอม 2

 

คุยกันยามบ่าย ตอน ประวัติการแพทย์แผนไทย 1

 

คุยกันยามบ่าย ตอน ประวัติการแพทย์แผนไทย 2

 

พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ ตอน กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 1

 

พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ ตอน กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 2

 

พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ ตอน การยกระดับการศึกษา 2

 

พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ ตอน จิตวิทยากับการกระทำความผิด 1

 

พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ ตอน จิตวิทยากับการกระทำความผิด 2

 

 

 

 

 

 

Lasted Post

Related Post