วารสารดีเอสไอไตรสารปี 9 ฉบับที่ 2

9/8/2560 15:44:30 654 views   TH
 
ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารดีเอสไอ ซึ่งเป็นวารสารราย 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนข่าวสาร ความรู้ การแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

Documents related