วารสารดีเอสไอไตรสารปีที่ 9 ฉบับที่ 4

20/12/2560 11:15:16 741 views   TH
 

    จัดพิมพ์สารสารดีเอสไอไตรสาร ซึ่งเป็นวารสารราย 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และการดำเนินการงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนข่าวสาร ความรู้ การแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

Documents related