วารสารดีเอสไอไตรสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2

15/9/2558 11:27:31 711 views   TH
 

วารสารดีเอสไอไตร ซึ่งเป็นวารสารราย 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาภารกิจ และการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนข่าวสาร ความรู้ การแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

 

หนังสือวารสารดีเอสไอไตรสารปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘