รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

published: 24/8/2563 14:48:09 updated: 24/8/2563 14:48:09 3120 views   TH
 

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องที่ 4.2 การเปรียบเที่ยบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Documents related

Lasted Post

เปิดอ่าน   1354 ครั้ง
เปิดอ่าน   2046 ครั้ง
เปิดอ่าน   3084 ครั้ง

Related Post

เปิดอ่าน   4479 ครั้ง
เปิดอ่าน   4338 ครั้ง
เปิดอ่าน   4293 ครั้ง
แชทกับวานหน่อย