ภาพ:หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการทำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ รุ่น1/2557

9/1/2557 14:58:05 1242 views   TH
 


เมื่อวันที่ 6-14 มกราคม 2557 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล  เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการทำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ
รุ่น1/2557  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

Lasted Post

Related Post