ภาพ:หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ

24/12/2556 9:49:03 1346 views   TH
 

นางศิวาพร ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ
ระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค.2556  ณ ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ สถาบันการข่าวกรอง มวกเหล็ก สระบุรี

 

 


 


                                                                                                                                                                                                              

: ณัฐพล เย็นมี รายงาน

Lasted Post

Related Post