ผลงานทางวิชาการ การดำเนินคดีกรณีการลักลอบนำสัญญาณการถ่ายทอดกีฬาจากประเทศอังกฤษไปเผยแพร่โดยมิชอบ

20/6/2562 15:30:27 888 views   TH
 
ผลงานทางวิชาการ การดำเนินคดีกรณีการลักลอบนำสัญญาณการถ่ายทอดกีฬาจากประเทศอังกฤษไปเผยแพร่โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และตามกฎหมายอื่น
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
โดย
 
นายระวี อักษรศิริ
ผู้อำนวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค ๓
กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

Documents related