ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดจอ ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๖

2/7/2563 12:03:45 82 views   TH
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดจอ ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๖

Documents related

Lasted Post

Related Post