ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้างล้างวอลเปเปอร์ผนังคู่ที่ 1 คู่ที่ 2 และคู่ที่ 3 บริเวณโถงหน้าห้องอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และห้องอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 11 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16/7/2563 13:30:02 104 views   TH
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้างล้างวอลเปเปอร์ผนังคู่ที่ 1 คู่ที่ 2 และคู่ที่ 3 บริเวณโถงหน้าห้องอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และห้องอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 11 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Documents related

Lasted Post

Related Post