ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จำนวน 15 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3/7/2563 16:33:58 83 views   TH
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จำนวน 15 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Documents related

Lasted Post

Related Post