การนำระบบแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI Map)

21/3/2559 13:19:11 3319 views   TH
 
การนำระบบแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI   Map) 
มาใช้ เป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

Documents related