แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

12 ตุลาคม 2565 19:12 น. เปิดอ่าน 436 ครั้ง  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖)   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง