แบบสำรวจผู้เสียหายเรื่องสืบสวนที่ ๕๔/๒๕๖๔ กรณีถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรด Forex ผ่านเว็บไซต์ www.avamember.com

5/4/2564 11:06:33 683 views   TH
 

ตามที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ กรณีถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรด Forex ผ่านเว็บไซต์ www.avamember.com ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะสามารถถอนเงินลงทุนเมื่อครบ ๒ ปี ส่วนกำไรจะถอนได้เมื่อได้กำไรครบ ๒๐๐ ดอลลาห์สหรัฐ ซึ่งต่อมาผู้ร้อง ไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวได้ อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.๒๕๒๗

จึงขอให้ผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคดี และตอบแบบสอบถามออนไลน์ ตาม QR CODE หรือลิงก์แบบสอบถามออนไลน์ ด้านล่างนี้

 

หรือท่านสามารถเข้าลงทะเบียนได้โดยกดที่ลิงก์นี้ :  ลงทะเบียนผู้เสียหาย