โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดให้กับข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เปิดอ่าน 270

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดให้กับข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

  

          วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกวิษณุ ฉิมตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กับข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ครั้งนี้มีข้าราชการซึ่งเป็นคณะกรรมการวินัยประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ ท่าน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ
๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีแนวคิด ทัศนคติ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นธรรม และตระหนักในบทบาทหน้าที่และสำนึกในจริยธรรมของผู้เป็นกรรมการสืบสวนสอบสวน
 
 
 
  
  

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ