ผลงานทางวิชาการ การดำเนินคดีกรณีการลักลอบนำสัญญาณการถ่ายทอดกีฬาจากประเทศอังกฤษไปเผยแพร่โดยมิชอบ


เปิดอ่าน 168
ผลงานทางวิชาการ การดำเนินคดีกรณีการลักลอบนำสัญญาณการถ่ายทอดกีฬาจากประเทศอังกฤษไปเผยแพร่โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และตามกฎหมายอื่น
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
โดย
 
นายระวี อักษรศิริ
ผู้อำนวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค ๓
กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ