DSI จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เปิดอ่าน 461

DSI จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   

   

       วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2562 พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” โดยได้กำหนดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ศูนย์ราชการ อาคาร บี ชั้น 8 และอาคารไปรษณีย์

   

   

   

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ