ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ “ตู้เย็น ขนาด 13.5 คิวบิกฟุต” (ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ) จำนวน 4 ตู้


เปิดอ่าน 46

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ “ตู้เย็น ขนาด 13.5 คิวบิกฟุต” (ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ) จำนวน 4 ตู้

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ