บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 463
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 
 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ