นายมาร์ค บิชอป (Mr. Mark Bishop) หัวหน้าเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (National Crime Agency - NCA) เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับผู้บริหาร DSI


เปิดอ่าน 187
นายมาร์ค บิชอป (Mr. Mark Bishop) หัวหน้าเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (National Crime Agency - NCA) เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับผู้บริหาร DSI 
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมาร์ค บิชอป (Mr. Mark Bishop) หัวหน้าเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (National Crime Agency - NCA) นายนิโคลัส คุกสัน (Mr. Nicholas Cuckson) เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่จาก NCA ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล) และผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์) เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการ
 
ระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะดังกล่าว ฝ่าย NCA เน้นย้ำถึงความสำคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย และได้แสดงความขอบคุณในความร่วมมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ที่มีส่วนช่วยในการปราบปรามอาชญากรรมที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่าง ๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) การหลอกลวงประชาชน องค์กรอาชญากรรมการฟอกเงิน และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ DSI และ NCA อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
ในขณะเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะประสานความร่วมมือกับฝ่าย NCA อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือทางคดี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญในการสืบสวนสอบสวน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญของเจ้าหน้าที่ให้รับมือกับอาชญากรรมในยุคดิจิทัล ซึ่งไม่มีพรมแดนและมีรูปแบบการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะมีการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ต่อไป

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ