ผู้แทนตำรวจเยอรมัน เข้าหารือผู้บริหาร DSI เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวและการพัฒนาบุคลากร


เปิดอ่าน 205

ผู้แทนตำรวจเยอรมัน เข้าหารือผู้บริหาร DSI เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวและการพัฒนาบุคลากร

     วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายคริสเตียน แอร์ลิช (Mr. Christian Ehrlich) เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงาน สำนักงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundeskriminalamt : BKA) สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล) และผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ (พ.ต.ท. สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์) เข้าร่วมในการหารือด้วย 

 

 

 

 
     ระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะดังกล่าว ฝ่ายเยอรมนีเน้นย้ำถึงความสำคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย และได้แสดงความขอบคุณในความร่วมมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีส่วนช่วยในการปราบปรามอาชญากรรมที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ หรืออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เป็นต้น 
 
 
 
     ในขณะเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะประสานความร่วมมือกับฝ่าย BKA อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือทางคดี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญในการสืบสวนสอบสวน

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ