คณะมูลนิธิ A21 เข้าพบ DSI เพื่อหารือข้อราชการ


เปิดอ่าน 268

คณะมูลนิธิ A21 เข้าพบ DSI เพื่อหารือข้อราชการ

 

 

                    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ คุณ Malina Enlund ตำแหน่ง Country Manager (Thailand) มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน (A 21) และคณะ ได้เข้าพบ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และนายอุดมการ วโรตม์สิกขดิตถ์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหารือข้อราชการ 

                  
 
 
 
              มูลนิธิ A21 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ไม่แสวงหากำไร โดยทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการค้า การบังคับใช้แรงงาน การเป็นทาสโดยไม่สมัครใจและทหารเด็กทั่วโลก ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และการป้องกัน การปกป้องเหยื่อ (โดยการให้บริการทางการแพทย์และการเยียวยาสภาพจิตใจ การช่วยเหลือทางกฎหมายและอาชีวบำบัดต่อเหยื่อการค้ามนุษย์ตามศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านพักฉุกเฉิน) การหารือดังกล่าว ครอบคลุมประเด็นการร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดอบรมตามโครงการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับโครงการป้องกันเด็กเร่ร่อนตกเป็นเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ โดยจะเข้าไปจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กตามโรงเรียนและเด็กเร่ร่อน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปกป้องตนเองและดูแลเพื่อนในกลุ่ม โดยจะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับเด็ก เช่น กีฬา ดนตรี การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมูลนิธิ A21 มีเครือข่ายสนับสนุนอยู่กับทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ โรงเรียนบางกอกพัฒนา นอกจากนี้ พันตำรวจเอก อัครพลฯ ได้เสนอให้มีการร่วมกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ A21  ในการจัดทำแผ่นพับร่วมกันเพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านการค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้น
             
                สำหรับโครงการประชุมนานาชาติด้านการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในเดือนพฤษภาคมนี้  จะมีการจัดการฝึกอบรมเวทีใหญ่ โดยทาง A21 จะหาเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ มูลนิธิได้หารือกับทาง Facebook จะจัดการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในห้วงต้นปี 2563 ด้วย
 
 
 

             

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ