การประชุมมอบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เปิดอ่าน 386

การประชุมมอบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และแสดงเจตจำนงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มี นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ผู้อำนวยการกองคดี ผู้อำนวยการกอง กลุ่ม และศูนย์ รองผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการคดี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะทำงานพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 100 คน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ผู้ริเริ่มดำเนินโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมในประเทศไทย จนกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นนโยบายและนำมาเป็นแบบอย่างในการผลักดันให้เกิดโรงพยาบาลคุณธรรมทั่วประเทศ มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับองค์การคุณธรรม หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมสมองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษลงสู่การปฏิบัติภายใต้ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

 

 

  

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ