DSI แลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามนุษย์ คดีพิเศษที่ 143/2561 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


เปิดอ่าน 404

DSI แลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามนุษย์ คดีพิเศษที่ 143/2561 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

          ตามที่ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 143/2561(กรณีหลอกลวงหญิงไทยไปบังคับค้าประเวณีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 20 – 25 มกราคม 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์ มีรายละเอียดดังนี้

          คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยพันตำรวจตรีอาริชย์ ทัศน์พันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 3 เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมกับนายอภิชัย ทองประสม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พนักงานอัยการร่วมสอบสวน เข้าพบและหารือร่วมกับ H.E. Abduraham Aljarman รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งสหรัฐรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในประเด็นการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

          ประชุมหาร่วมกับผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสอบสวนกลาง (Deputy Director of Federal Investigation Department) และคณะตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์นครดูไบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษที่ 143/2561 รวมถึงได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณสถานที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

          คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 143/2561 เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสถานคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 2 แห่ง คือ สถานคุ้มครอง Ewa a Shelter for victims of human trafficking และมูลนิธิ Dubai Foundation for woman & children เพื่อขอข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่ถูกหลอกลวงมาบังคับใช้แรงงานหรือบังคับค้าประเวณี รวมถึงข้อมูลของผู้เสียหายในคดีพิเศษที่ 143/2561 นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งในกรณีของประเทศไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย

          คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 143/2561 ประชุมหารือร่วมกับนายรังสรรค์ ศรีมังกร รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ โดยได้หารือในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรต รวมถึงหารือแนวทางการปราบปรามขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์และการช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นคนไทยด้วย

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ