ดีเอสไอ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 218

ดีเอสไอ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

               วันที่ 28 มกราคม 2562 นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย หลักการแนวคิด และเทคนิคการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และนวัตกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีจำนวน และคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการฯ ดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือระหว่างวันที่28-30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และช่วงที่สองในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจปาร์คชลบุรี ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

**************************************************

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ