ดีเอสไอ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย


เปิดอ่าน 354
ดีเอสไอ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 
               วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้  
พันตำรวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  ลงพื้นที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เพื่อดำเนินกิจกรรม ตามแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและโรงเรียนในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การให้ความรู้ในการทำแผนที่ทำมือ เพื่อให้นักเรียนรู้จักสังเกต และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่าง ๆ เป็นการป้องกันภัยอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและรักความยุติธรรม รู้กติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
 
 
 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ