DSI ร่วมกับ ตำรวจอังกฤษ และนิติวิทยาศาสตร์ สืบสวนกรณี หญิงตายปริศนา ณ มณฑลยอร์คเชียร์


เปิดอ่าน 781

DSI ร่วมกับ ตำรวจอังกฤษ และนิติวิทยาศาสตร์  สืบสวนกรณี หญิงตายปริศนา ณ มณฑลยอร์คเชียร์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย โดยหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (National Crime Agency – NCA)ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบกรณีหญิงไทย (นางลำดวน อาร์มิเทจ) ที่แต่งงานกับชายชาวอังกฤษ และได้หายไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับหญิงนิรนามชาวเอเชียที่ถูกพบเป็นศพบริเวณอุทยานแห่งชาติ ในมณฑลยอร์คเชียร์ เมื่อ 14 ปีที่แล้ว ประกอบกับ นางเศรษฐินรี เวเนส ประธานเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักร ได้ประสานมายังส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ดำเนินการกรณีดังกล่าว

 

พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มอบหมายให้ พันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นผู้ขับเคลื่อนในการดำเนินการ ประกอบกับนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญจึงได้สั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ประสานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ นางลำดวน อาร์มิเทจ

ต่อมา พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี เก็บสารพันธุกรรมของบิดา มารดาของนางลำดวนฯ เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกับศพหญิงชาวเอเชียที่พบที่สหราชอาณาจักร ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะประสานกับ NCA อย่างใกล้ชิด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ NCA และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยผลการประชุม ทางการอังกฤษ NCA มีความพอใจในความร่วมมือของฝ่ายไทย และขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ DNA และเมื่อเวลา 14.30 น. ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางเศรษฐินรี เวเนส ประธานเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักร ผู้รับมอบอำนาจจากนางจูมศรี สีกันยา ได้มารับหลักฐานการตรวจ DNA และส่งมอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อส่งมอบให้กับNCA เพื่อใช้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นับได้ว่า การดำเนินการของทางการฝ่ายไทยของกระทรวงยุติธรรม กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคประชาชนของต่างประเทศ และหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (NCA) สามารถร่วมประสานงานกันจนบรรลุผลที่จะพิสูจน์หาความจริงที่เกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศต่อไป

 

********************************************

 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ