DSI กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแวะ


เปิดอ่าน 303
DSI กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแวะ
 
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก  ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอกชูชาติ ยังขาว รองเสนาธิการทหาร คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี  ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 1,200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแวะ  ณ สนามกอล์ฟ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
 
 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ