เพิกถอนโฉนดที่ดินภูขี้ไก่ เพชรบูรณ์ 57 แปลง เนื้อที่กว่าพันไร่ !!


เปิดอ่าน 436

เพิกถอนโฉนดที่ดินภูขี้ไก่ เพชรบูรณ์ 57 แปลง เนื้อที่กว่าพันไร่ !!

ตามที่ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของ DSI เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ภูขี้ไก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นประเด็นกรณีที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือถึง DSI ขอให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าตรวจสอบบริเวณภูขี้ไก่ รอยต่อของ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้พบความผิดปกติเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ขัดกับสภาพพื้นที่เนื่องจากเป็นสภาพเขาสูงชัน เป็นป่าต้นน้ำ และส่วนใหญ่เป็นสภาพป่าสมบูรณ์ ไม่น่าจะออกเอกสารสิทธิ์ได้ ซึ่งจากการดำเนินการของ DSI ที่ได้ใช้นิติวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในการอ่านแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่เกิดเหตุ พบว่ามีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่อาจออกเอกสารสิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์ จึงได้ส่งเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีมูลกล่าวหาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการออกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือสำนักงาน ป.ป.ท. ไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ และกรมยังได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมผลการดำเนินการไปยังกรมที่ดินเพื่อพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้ว นั้น

ล่าสุด กรมที่ดินได้มีคำสั่งตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณดังกล่าว รวม 57 แปลง เนื้อที่รวมกันกว่า 1,000 ไร่ แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของ DSI โดยศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาค 6 ยังคงดำเนินการเกี่ยวกับผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีการเพิกถอนบางส่วน ซึ่งพบว่ามีเตรียมพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจสวนน้ำ รวมทั้งชุมชนที่ใช้ชื่อว่า "ธะ ธรรมชาติ" ที่เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วย ว่าอาจมีการดำเนินการในลักษณะผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือกฎหมายอื่นอีกหรือไม่ รวมถึงมีการตรวจสอบขยายผลไปยังที่ดินบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เพิกถอนโฉนดที่ดินในครั้งนี้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่อไปจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ภาค 6 ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส

กรณีดังกล่าว สะท้อนถึงความสำเร็จในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคประชาชน และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรที่ดิน อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เพื่อคนรุ่นหลังต่อไป

 

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

30 มกราคม 2562

 
 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ