ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร กสพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งท่ี่ 2/2562


เปิดอ่าน 178

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร กสพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครั้งท่ี่ 2/2562

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ