ประกาศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะให้เงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนําไปสู่การจับกุมตัวผู้กระทําผิดในคดีนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ เป็นเงินรางวัล ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท


เปิดอ่าน 477
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับกองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และนายยาสึอากิ คาวาชิตะ จะให้เงินรางวัลรวมจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) แก่ผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมตัวผู้กระทำผิดในคดีนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ถูกฆาตกรรม เหตุเกิดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยจะมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้
 
ติดต่อ คุณสมนึก เทิดกวินกุล ๐๘๑ ๔๗๕ ๑๖๐๙
 
เงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑.กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒.กองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓.นายยาสึอากิ คาวาชิตะ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ