ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เปิดอ่าน 254

รับฟังคำประชาวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2562

 

เอกสารปรากฎตามที่แนบ

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ