“DSI เพิ่มเงินรางวัลผู้ให้เบาะแสคดีนางสาวโทโมโกะ 2 ล้านบาท”


เปิดอ่าน 449
“DSI เพิ่มเงินรางวัลผู้ให้เบาะแสคดีนางสาวโทโมโกะ 2 ล้านบาท”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 1 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับการเข้าพบของ นายยาสึอากิ คาวาชิตะ บิดาของนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ และคณะ เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีที่นางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ บุตรสาวที่ถูกฆาตกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงข้อเท็จจริง ประกอบด้วย พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 กระทรวงการต่างประเทศ และนายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
 
พลอากาศเอก ประจิน ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแจ้งให้นายยาสึอากิฯ ทราบว่านายกรัฐมนตรี  ได้ฝากความห่วงใยและให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคดีอาญาร้ายแรงกระทำต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเรื่องความปลอดภัย ยิ่งกว่านั้นประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ซึ่งรัฐบาลไทยจะติดตามการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานดูแลในเรื่องการประสานงานในภาพรวม และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานดูแลให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายและปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ขณะเดียวกัน  ในการติดตามการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ได้มอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการโดยประสานงานร่วมกับตำรวจในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ชี้แจงถึงผลการสืบสวนสอบสวนว่าได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการสืบสวนพฤติกรรม พิสูจน์บุคคล และนำไปสู่การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องสงสัยเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบ แต่จนถึงขณะนี้ผลที่ได้รับยังไม่ตรงกับ DNA ของบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดที่พบจากเสื้อผ้าของนางสาวโทโมโกะฯ โดยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานประสานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และสำหรับการรับแจ้งเบาะแสนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติเพิ่มเงินรางวัลสำหรับบุคคลที่ชี้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี เพิ่มขึ้นอีก 400,000 บาท จากเดิม เงินรางวัลรวม 1,600,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท ประกอบด้วยเงินรางวัลของกรมสอบสวน      คดีพิเศษ 1,400,000 บาท รวมกับของตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย 500,000 บาท และของนายยาสึอากิฯ อีก 100,000 บาท
นายยาสึอากิฯ ได้ขอบคุณในการให้ความสำคัญของรัฐบาลไทยต่อกรณีการฆาตกรรมนางสาวโทโมโกะฯ และมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยขอให้ทางการไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทราบว่าคดีดังกล่าวมีอายุความ 20 ปี ซึ่งจะหมดอายุความในปี พ.ศ.2570 นายยาสึอากิฯ ได้ขอให้ไม่มีอายุความ เนื่องจากกรณีเช่นนี้ในประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีอายุความ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ไม่ว่ารัฐบาลใด เนื่องจากเป็นคดีอาญาร้ายแรงที่กระทำต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้านการท่องเที่ยวด้วย ส่วนประเด็นเรื่องอายุความ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง  
 
 
ทั้งนี้ นายยาสึอากิฯ ได้เสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์เพื่อหาเบาะแสติดตามตัวผู้กระทำความผิดเป็นภาษาภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากป้ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษาไทยด้วยซึ่งพลอากาศเอก ประจินฯ ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกันพิจารณาในการจัดทำป้ายภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น โดยในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยจัดทำประกาศเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ขึ้นเว็บไซต์ของกรมสอบสวน คดีพิเศษเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง และจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า จังหวัดสุโขไทย          ท้องที่เกิดเหตุ ให้ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุท้องถิ่น สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ผู้นำชุมชนกลุ่มบุคคลที่อยู่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อีกส่วนหนึ่งด้วย รวมทั้งของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สั่งการให้รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรับผิดชอบในด้านการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย  โดยเสร็จสิ้นการเข้าพบ เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.
 
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
            18 มกราคม 2562
*************************

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ