ดีเอสไอ ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม


เปิดอ่าน 315

   

ดีเอสไอ ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม
             พันตำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ นางสุวิมล  สายสุวรรณ ผอ.กองเทคโนโลยีและศุนย์ข้อมูลการตรวจสอบ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ) และคณะทำงานโครงการโรงเรียน ยุติธรรมอุปถัมภ์ ของกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ตามแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและโรงเรียนในการ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเพื่อ สร้างจิตสำนึกและรักความยุติธรรม รู้กติกาที่เหมาะสมกับ ช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
             โดยในวันที่ 9 มกราคม 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนหอวัง บางเขน กรุงเทพมหานคร  และ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร  ซึ่งนักเรียนและอาจารย์ ให้การตอบรับ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนพระโขนง พิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี และโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ต่อไป
 
   

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ