ดีเอสไอ ร่วม ยธ. ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในพื้นที่ จ.ลำพูน


เปิดอ่าน 315

 

   

ดีเอสไอ ร่วม ยธ. ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในพื้นที่ จ.ลำพูน
 
           วันนี้ (จันทร์ที่ 14 มกราคม 2562) พันตำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้
พันตำรวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท สมพร  ชื่นโกมล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 
พันตำรวจโท ชาญชัย  ลิขิตคันทะสร เลขานุการกรม  นางอุมาพร แพรประเสริฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3/2562  โดยมี
พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ (ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care) โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  การได้รับการชดใช้ความเสียหายโดยผู้กระทำผิด  การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ และการให้ความช่วยเหลือเหยื่อด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุข ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกระดับ โดยลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม นำความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับคดีพิเศษ ความรู้เรื่องพิษภัยของอาชญากรรมที่จะเข้ามาในรูปแบบต่างๆ เช่น กลโกงแชร์ลูกโซ่ ฯลฯ  การรับฟังปัญหาของประชาชน การแก้ไขหนี้นอกระบบ การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม   ตลอดจนการให้ประชาชนรับรู้สิทธิที่ตัวเองพึงมีพึงได้  ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวแก่ประชาชนในจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ