ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 297

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ