ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 311

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ