ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


เปิดอ่าน 986

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ร่างเอกสารประกวดราคา/ขอบเขตของงาน/ราคากลาง
3. วิธีประกาศเชิญชวน
4. วิธีคัดเลือก / ขอบเขตของงาน / ราคากลาง
5. วิธีเฉพาะเจาะจง / ขอบเขตของงาน / ราคากลาง
6. สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
7. ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก/ประกาศเปลี่ยนแปลง/ประกาศยกเลิก
8. ประกาศขายทอดตลาด
9. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (เดิม)
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เดิม)
2. ประกาศราคาร่าง TOR (เดิม)
3. ตกลงราคา/ราคากลาง (เดิม)
4. ราคากลาง วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ (เดิม)
5. สอบราคา/ราคากลาง (เดิม)
6. e-Auction/ประกวดราคา (เดิม)
7. ประกาศผู้เสนอราคา (เดิม)
8. ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก (เดิม)
9. ประกาศผลผู้ชนะ (เดิม)
10. ประกาศขายทอดตลาด (เดิม)
11. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (เดิม)

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ