อธิบดี DSI สั่งตรวจสอบ COFFEE CASHBACK หากพบความผิดให้ดำเนินคดีทันที


เปิดอ่าน 3,129

อธิบดี DSI สั่งตรวจสอบ COFFEE CASHBACK หากพบความผิดให้ดำเนินคดีทันที

           

          ตามที่ปรากฏข้อมูลตามสื่อสาธารณะต่าง ๆ กรณีบริษัทกาแฟ แคชแบ็ค จำกัด โดย CEO ของบริษัท และบุคคลต่าง ๆ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจ โดยปรากฏภาพข้อความพื้นหลังประกอบการแถลงข่าวว่าจับมือกับหน่วยงานสำคัญของชาวไทย ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์/ปปง./DSI/กรมสรรพากร นั้น

 

            กรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่า “DSI” เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อันเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป ทั้งจากข่าวสารที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเองและสื่อสาธารณะต่าง ๆ ที่ใช้คำว่า “DSI” แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ การที่ระบุถึง “DSI” อยู่ในข้อความเดียวกันกับที่มีชื่อส่วนราชการอื่นอยู่ด้วย จึงย่อมทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ และย่อมทำให้ผู้ร่วมในเหตุการณ์แถลงข่าวเปิดธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่พบเห็น หลงเชื่อหรือเข้าใจเอาว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมในการประกอบธุรกิจกับเอกชนตามข้อความดังกล่าว กรณีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอชี้แจงว่ากรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจของเอกชนแต่อย่างใด โดย พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินธุรกิจว่าเป็นการประกอบธุรกิจแบบขายตรงหรือตลาดแบบตรง หรือต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของกฎหมายใด และดำเนินการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากพบความผิดทางอาญา จะได้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

          ส่วนประเด็นที่มีการใช้ข้อความที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่า DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การสนับสนุนธุรกิจของตน นั้น หากผู้ใดได้รับความเสียหายจากการหลงเชื่อดังกล่าว ก็อาจแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดได้ และในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจเอก ไพสิฐฯ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองกฎหมายไปพิจารณา หากเป็นความผิดอาญาที่กรมได้รับความเสียหายก็จะมอบหมายให้ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อไป

          ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษขอประชาสัมพันธ์ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของเอกชน หากพบการแอบอ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษในลักษณะดังกล่าว ขออย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 เพื่อจะได้เป็นข้อมูลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

11 ตุลาคม 2561

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ