รายงานแผนทุจริต 2561 รอบ ๖ เดือน


เปิดอ่าน 740

รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑)

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ