วารสารดีเอสไอไตรสารปี 9 ฉบับที่ 2


เปิดอ่าน 389
ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารดีเอสไอ ซึ่งเป็นวารสารราย 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนข่าวสาร ความรู้ การแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ