DSI ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา (Mini Law Clerks) ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม”


เปิดอ่าน 426
 
 
 
 
 
          วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานและให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา (Mini Law Clerks) ประจำปี 2559 เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม” เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1
 
 

 

 

 

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ