ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8


เปิดอ่าน 422

ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ